Køb et okklusionsbånd og start din effektive genoptræning af korsbåndsskade

Der er i alt årligt 4.500 personer i Danmark, der pådrager sig en korsbåndsskade. Korsbåndsskader er en meget almindelig akut idrætsskade. Hvis man ønsker at vende tilbage til idræt, kræver det at man genvinder styrke og stabilitet igen. Ved en forreste korsbåndsskade vil der for de fleste gå ét år før dette er opnået. Det vil også kræve en livslang vedligeholdelsestræning. Efter skaden pådrages og efter evt. operation, er muskelstyrken omkring knæet oftest faldet med mere end 20%. Defor skal du i begyndelsen lave utrolig lavt belastende øvelse så som disse nedenfor:

                                            Okklusionstræning med okklusionsbånd af lårmusklen

Okklusionstræning med okklusionsbånd af balde- og hasemuskler

Okklusionstræning – Grunden til at du skal købe et okklusionsbånd til genoptræning af korsbåndsskade

Du vil kunne effektivisere dit genoptræningsforløb markant, hvis du investerer i et par okklusionsbånd. Okklusionstræning går i al sin enkelhed ud på at hæmme blodgnemstrømning ved at påføre et af vores okklusionsbånd. Derved er det muligt at aktivere de hurtige muskelfibre, som skal aktiveres for at lave muskelvækst. Ved at hæmme blodets tilbagegennemstrømning vil der i  musklen ophobe sig biprodukter, hvilket udmatter musklen og skaber en meget effektiv muskelvækst.

Vil det sige, at jeg kan lave okklusion ved mine lavt belastede genoptræningsøvelser og få markant mere ud af træningen?

Yes! Okklusionstræningen påvirker altså din træning således, at du kan presse musklerne med hård styrketræning med hensynstagen til dit led i knæet, som ikke har brug for tung belastning. Det betyder, at knæet bliver mindre belastet, hvilket gør Okklusionsbånd til et værdifuldt træningsredskab til folk med skader.

“TEAM DANMARK HAR TAGET OKKLUSIONSTRÆNING I BRUG, DET SKAL ACCELERERE GENOPTRÆNINGEN”

TeamDanmarks fysiske trænere er begyndt at anvende okklusionstræning i forbindelse med genoptræning af atleter. Maj Lund Jepsen er EM guldvinder i vandski, og har pådraget sig en korsbåndsskade. Ifølge hende selv gjorde det, at hendes ben blev til et “kyllingeben”. Hun er derfor begyndt at lave okklusionstræning for at genvinde muskelmassen og få jernlår igen. ”Det, som okklusionstræning kan, er at få muskler til at vokse ved træning med en relativt lav belastning, hvilket bl.a. kan være givtigt i forbindelse med genoptræning. Har en atlet pådraget sig fx en korsbåndsskade, vil okklusionstræning forud for en operation kunne hjælpe til at forebygge muskelatrofi, og det vil kunne benyttes meget hurtigt efter en operation til at afhjælpe muskelatrofi,” siger Mads Brink Hansen, sportsfysiolog og fysisk træner i Team Danmark.

Refferencer:

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/patient/behandling/silkeborg-pjecer/center-for-planlagt-kirurgi-tidl.-ortopadkirurgisk-afdeling/idratsklinikken/skade-pa-forreste-korsband—6003.pdf

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwji8fj-8rnXAhWPjKQKHZq4BsIQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.teamdanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FTeam%2520Danmark%2FMedia%2520Archive%2FDocuments%2FForside%2FFokusomraader%2FForskning%2FSeminar%25202015%2FKaatsu%2520training%2520BFRE%2520and%2520muscle%2520hypertrophyTeam%2520Danmark%2520seminar%252012%2520%2520maj%25202015%2520PAa.pdf%3Fla%3Dda&usg=AOvVaw3Ott_ui-iPBN9EBMhAsPD6

http://www.teamdanmark.dk/Presse/Nyhedsarkiv/2014/September/29-09-2014-kyllingeben.aspx